CNG (SPP)

Stlačeni prirodni plin je poznat na engleskom jeziku kao Compressed Natural Gas (CNG), na njemačkom Ergas (Komprimiert Erdgas).

Stlačeni prirodni plin je prirodni plin u plinovitom stanju, pod visokim tlakom od oko p=220 bar,  na temperaturi υ=15 °C, što mu smanjuje volumen za oko 200 puta. Koristi se kao i prirodni plin, a radi smanjenog volumena pogodan je za pogon automobila gdje se koristi pod tlakom  u spremnicima vozila od p= 220 bar, kada gustoća SPP-a iznosi ρ= 145,47 kg/m3.

Prirodni plin je fosilno gorivo koje se nalazi u naftnim i plinski ležištima i sastoji se najvećim dijelom (85 do 95 % ) od metana (CH4), koji je najjednostavniji ugljikovodik, bez boje, mirisa i okusa. Nezapaljiv je, ali eksplozivan. Preostali dio su ugljikovodici, dušik i ugljični dioksid.

Prije nego što se prirodni plin može koristiti kao gorivo, trebaju se izdvojiti svi elementi osim metana, kao što su: propan, etan, butan i ostale molekule čija je masa  veća, te elementi helij i dušik.

Standardna kvaliteta prirodnog plina, pri atmosferskom tlaku p=1,01325 bar i  svedena na temperaturu t=15°C, donje je ogrjevne vrijednosti Hd= 33,3369 MJ/m3, odnosno Hd=  9,28 kWh/m3 i  gustoće ρ= 0,67 kg/m3.

Tehnologija i razvoj

SPP nije nova tehnologija, već ima povijest dugu 70 godina. Tehnološke prednosti SPP-a su dokazane i priznate diljem svijeta. SPP danas pokreće više od 10 milijuna vozila, koja se pune u preko 16 tisuća punionica, u 2.400 gradova u gotovo 80 zemalja širom Svijeta. Do kraja 2010. godine, 20 tisuća punionica će opskrbljivati vozila SPP-om.

U Hrvatskoj se sve više pažnje posvećuje vrijednosti prirodnog plina, kao ekološki prihvatljivog goriva. Pretpostavlja se, da je u Hrvatskoj oko 1,6 milijuna vozila te da će njihov broj i dalje rasti, što sektor prometa čini jednim od najznačajnijih potrošača energije i samim time jednog od najvećih zagađivača. Veća potrošnja goriva pridonosi povećanju zagađenja dimnim plinovima i povećava emisiju stakleničkih plinova. Vozila koja prometuju na relaciji jednog grada, smatraju se najvećim izvorom zagađenja u gradskim sredinama. Korištenje plina, kao goriva za pogon vozila u urbanim sredinama, ima velike ekološke i ekonomske prednosti nad tekućim gorivima: emisija CO je oko 50% manja, a krutih čestica 44% manja (u odnosu na diesel).

Osim zagađenja okoliša, komunalna vozila i vozila javnog gradskog prijevoza, izvor su i buke. Motori pogonjeni SPP-om, prema nekim mjerenjima, pokazuju smanjenje buke za 10 dBA, odnosno smanjenje buke motora za 50%.

Europska komisija je 1998. godine pokrenula razvojni projekt NGVeurope, sa ciljem razvoja vozila na prirodni plin i kompresorskih stanica, promocije i ispitivanja ovih vozila, posebno u pogledu emisije stakleničkih plinova. Ovaj projekt, vrijedan 2,6 milijuna EUR, realizira se u 15 gradova zemalja Europe, a usmjeren je na gradske autobuse, dostavna, taksi i komunalna vozila, koja se koriste u ekološki ugroženim sredinama. U okviru ovog projekta, do sada, je razvijeno i u eksploataciju uključeno više stotina vozila.

U EU, najveće ulaganje u plinsko poslovanje odnosi se na vozila koja koriste stlačeni prirodni plin kao gorivo i na punionice SPP-a. U tome prednjače Italija i Njemačka te Švedska i Švicarska. U zemljama poput Švedske, javni vozni parkovi su i do 90% zamijenjeni vozilima na SPP, a tome pridonosi i značajna potpora i razne mjere državne i lokalne vlasti.

Ovi primjeri primjene SPP-a u gradskom prometu upućuju na to da bi primjena SPP-a u domaćim okvirima bila realna i višestruko isplativa, prije svega u smislu zaštite okoliša, kao i uštede na pogonskom gorivu. Također, primjena SPP-a bi olakšala ispunjavanje strogih obaveza prema protokolu  iz Kyota  koji propisuje, do 2012. godine,  smanjenje ispuštanja stakleničkih plinova za 5%, u odnosu na 1990. godinu.

U cilju poboljšanja javnog gradskog prijevoza, sigurnosti u primjeni i prometu, prema gore navedenim primjerima, ZET je 2008. godine pokrenuo nabavu 60 autobusa na stlačeni prirodni plin, koji će zamijeniti autobuse na diesel, prvenstveno na linijama u centru grada. Plan je, u skorijoj budućnosti, ZET-ov vozni park proširiti za još 40 autobusa.

Primjena
SPP bi mogao, u velikoj mjeri zamijeniti tekuća goriva, zbog velikih mogućnosti primjene: osobna vozila, kombi vozila, skuteri, motocikli, sve vrste autobusa i kamiona, ali i poljoprivredni strojevi, pokretne dizalice, ralice, kao i manji avioni, motorni čamci te trajekti i vlakovi.

Primjena SPP-a uklapa se u političke sfere te mjere štednje, u zahtjeve za zaštitu okoliša i  zdravlje ljudi, kao i  u sigurnost u primjeni i prometu.

Iako je cijena plina prilično nestabilna, prvenstveno jer se cijena sve više definira na kretanjima cijena nafte i naftnih derivata i konačno u porastu, sve više država promovira korištenje prirodnog plina, kako bi prekinule ovisnost nastalu zbog stalnog uvoza tekućih goriva, prvenstveno zbog odnosa između rezervi i potražnje nafte, koji je dosegao kritičnu točku vršne potrošnje.  Osim već navedenih prednosti korištenja prirodnog plina, bitna je i činjenica da prirodnog plina ima dovoljno i sa infrastrukturom potrebnom za opskrbu svjetskog automobilskog voznog parka narednih 40 godina.